Doktor Olmak İçin Hangi Liseyi Seçmeliyim?

Doktor olmak isteyen öğrencilerin lise seçiminde dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, tıp fakültesine giriş için gerekli olan sayısal bilgi ve becerileri kazanabilecekleri bir lise tercih etmeleridir. Bu nedenle, fen lisesi, anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi üniversite sınavına hazırlıkta başarılı olan liseleri seçmek avantajlı olacaktır. Ayrıca, lise döneminde biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi derslere ağırlık vermek ve bu derslerde yüksek notlar almak da tıp fakültesine girişte faydalı olacaktır.

Tıp Fakültesini Kazanmak İçin Nasıl Çalışmalıyım?

Tıp fakültesi, Türkiye’de en yüksek puanlı ve en zor kazanılan fakültelerden biridir. Bu nedenle, tıp fakültesini kazanmak isteyen öğrencilerin üniversite sınavına çok iyi hazırlanmaları ve yüksek bir sayısal sıralama elde etmeleri gerekmektedir. Üniversite sınavına hazırlanmak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Lise döneminde öğrenilen konuları tekrar etmek, eksik kalan konuları tamamlamak ve konu testleri çözmek.
 • Üniversite sınavına yönelik soru bankaları, deneme sınavları ve geçmiş yılların sorularını çözmek ve yanlış yapılan soruları analiz etmek.
 • Zaman yönetimi, motivasyon, stres kontrolü gibi sınav başarısını etkileyen faktörlere dikkat etmek ve gerekirse uzman desteği almak.
 • Sınav öncesi ve sınav günü sağlıklı beslenmek, yeterli uyumak ve sakin kalmak.

Tıp Fakültesinde Neler Öğreneceğim?

Tıp fakültesi, Türkiye’de 6 yıl süren bir lisans eğitimidir. Tıp fakültesinde öğrenciler, insan vücudunun yapısı, işlevi, hastalıkları ve tedavileri hakkında teorik ve pratik bilgiler edinirler. Tıp fakültesinin ilk 3 yılında temel tıp bilimleri, ikinci 3 yılında ise klinik tıp bilimleri öğretilir. Tıp fakültesinin son yılında öğrenciler, hastanelerde staj yaparak mesleki deneyim kazanırlar. Tıp fakültesinde öğrenilen bazı dersler şunlardır:

 • Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji, Embriyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Patoloji, İmmünoloji, Biyofizik, Biyoistatistik, Tıbbi Etik, Tıbbi Terminoloji, Tıp Tarihi
 • Dahiliye, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Anesteziyoloji, Acil Tıp, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Aile Hekimliği

Tıpta Uzmanlık Sınavı Nedir ve Nasıl Hazırlanmalıyım?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), tıp fakültesini bitiren hekimlerin uzmanlık alanı seçebilmeleri için girdikleri bir sınavdır. TUS, yılda iki kez, Nisan ve Eylül aylarında yapılır. TUS’ta, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki oturum vardır. TUS’ta başarılı olan hekimler, tercih ettikleri uzmanlık alanlarına göre üniversitelerin tıp fakülteleri veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimine başlarlar. TUS’a hazırlanmak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • TUS’a girecek hekimlerin, tıp fakültesinde öğrendikleri konuları tekrar etmeleri, eksik kalan konuları tamamlamaları ve konu testleri çözmeleri gerekir.
 • TUS’a yönelik soru bankaları, deneme sınavları ve geçmiş yılların sorularını çözmek ve yanlış yapılan soruları analiz etmek de TUS başarısını artırmak için önemlidir.
 • TUS’a hazırlanan hekimlerin, zaman yönetimi, motivasyon, stres kontrolü gibi sınav başarısını etkileyen faktörlere dikkat etmeleri ve gerekirse uzman desteği almaları gerekir.
 • TUS öncesi ve TUS günü sağlıklı beslenmek, yeterli uyumak ve sakin kalmak da TUS başarısını olumlu yönde etkileyecektir.

Uzman Doktor Olmak İçin Kaç Yıl Eğitim Almalıyım?

Uzman doktor olmak için TUS’ta başarılı olmak ve tercih edilen uzmanlık alanına göre 3 ila 6 yıl arasında değişen bir uzmanlık eğitimi almak gerekir. Uzmanlık eğitimi süresi, uzmanlık alanının zorluğu, yoğunluğu ve kapsamına göre belirlenir. Makalemi yazmaya devam ediyorum. Uzmanlık eğitimi süresi, uzmanlık alanına göre şu şekildedir:

 • 3 yıl: Aile Hekimliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji
 • 4 yıl: Acil Tıp, Adli Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Spor Hekimliği, Üroloji
 • 5 yıl: Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroşirürji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji
 • 6 yıl: Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, Nükleer Tıp

Doktor Maaşı Ne Kadardır?

Doktor maaşı, doktorun çalıştığı kurum, uzmanlık alanı, kıdem, ek görev, performans, nöbet gibi faktörlere göre değişmektedir. Türkiye’de ortalama olarak, bir pratisyen hekimin maaşı 10.000 TL, bir uzman hekimin maaşı 15.000 TL, bir doçent hekimin maaşı 20.000 TL, bir profesör hekimin maaşı 25.000 TL civarındadır. Ancak, bu rakamlar net değil, brüt maaşlardır. Net maaşlar, vergi, sigorta, emeklilik kesintileri gibi unsurlardan sonra hesaplanır.