Özel hastanelerde muayene olmak isteyen vatandaşlar, 2023 yılında ne kadar ücret ödeyecekler? Bu sorunun cevabı, Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ortaya çıkıyor. SUT, özel hastanelerin devlet tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin fiyatlarını ve kapsamını belirleyen bir yönetmeliktir. SUT, her yıl Ocak ayında güncellenir ve yeni fiyatlar Şubat ayında yürürlüğe girer.

Özel Hastane Muayene Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Özel hastane muayene ücreti, SUT’ta yer alan Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Muayene Ücreti ile Katılım Payı toplamından oluşur. Birinci basamak sağlık kuruluşları, aile hekimliği, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri gibi sağlık hizmetlerinin verildiği kuruluşlardır. Katılım payı ise, sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, sağlık harcamalarına katkıda bulunmaları için ödedikleri bir ücrettir.

2023 yılında SUT’ta yer alan birinci basamak sağlık kuruluşları muayene ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. Katılım payı ise, 2022 yılında olduğu gibi 6 TL olarak kalmıştır. Buna göre, 2023 yılında özel hastane muayene ücreti şöyle hesaplanabilir:

O¨zel hastane muayene u¨creti=Birinci basamak sag˘​lık kurulus¸​ları muayene u¨creti+Katılım payı

O¨zel hastane muayene u¨creti=25+6=31 TL

Özel Hastane Muayene Ücreti Kimlerden Alınır?

Özel hastane muayene ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olan ve özel hastanelere başvuran vatandaşlardan alınır. SGK kapsamında olan vatandaşlar, 4A, 4B ve 4C olarak üç gruba ayrılır. 4A, sigortalı çalışanlar; 4B, bağ-kur’lular; 4C, emekliler ve memurları ifade eder. Bu vatandaşlar, özel hastanelerde muayene olduklarında, SUT’ta belirlenen fiyatın tamamını ödemek zorunda değildir. SGK, bu fiyatın bir kısmını karşılar. SGK’nın karşıladığı tutar, SGK Ödeme Oranı ile belirlenir. SGK ödeme oranı, 2023 yılında %60 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023 yılında özel hastane muayene ücreti şöyle hesaplanabilir:

O¨zel hastane muayene u¨creti=SUT fiyatı−SGK o¨deme oranı×SUT fiyatı

O¨zel hastane muayene u¨creti=31−0.6×31=12.4 TL

Bu hesaplamaya göre, 2023 yılında SGK kapsamında olan bir vatandaş, özel hastanede muayene olmak istediğinde 12.4 TL ödeyecektir.

Özel Hastane Muayene Ücreti Kimlerden Alınmaz?

Özel hastane muayene ücreti, SGK kapsamında olmayan veya özel hastanelere başvurmayan vatandaşlardan alınmaz. SGK kapsamında olmayan vatandaşlar, yeşil kartlılar ve yabancı uyruklulardır. Yeşil kartlılar, gelir seviyesi düşük olan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardır. Yabancı uyruklular ise, Türkiye’de ikamet eden veya geçici olarak bulunan yabancı vatandaşlardır. Bu vatandaşlar, özel hastanelerde muayene olduklarında, SUT’ta belirlenen fiyatın tamamını ödemek zorundadır. SGK, bu fiyatın hiçbir kısmını karşılamaz. Buna göre, 2023 yılında özel hastane muayene ücreti şöyle hesaplanabilir:

O¨zel hastane muayene u¨creti=SUT fiyatı

O¨zel hastane muayene u¨creti=31 TL

Bu hesaplamaya göre, 2023 yılında SGK kapsamında olmayan bir vatandaş, özel hastanede muayene olmak istediğinde 31 TL ödeyecektir.

Özel hastanelere başvurmayan vatandaşlar ise, devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerine giden vatandaşlardır. Bu vatandaşlar, bu hastanelerde muayene olduklarında, özel hastane muayene ücreti ödemezler. Ancak, bu hastanelerde de katılım payı ödemek zorundadırlar. Katılım payı, 2023 yılında 3 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2023 yılında devlet veya üniversite hastanesinde muayene olan bir vatandaş, sadece 3 TL ödeyecektir.

Sonuç

Özel hastane muayene ücreti, 2023 yılında SUT’ta belirlenen birinci basamak sağlık kuruluşları muayene ücreti ve katılım payı toplamından oluşur. Bu ücret, SGK kapsamında olan ve özel hastanelere başvuran vatandaşlardan alınır. SGK, bu ücretin bir kısmını karşılar. SGK kapsamında olmayan veya özel hastanelere başvurmayan vatandaşlardan ise, bu ücret alınmaz. Ancak, bu vatandaşlar da katılım payı ödemek zorundadır. Özel hastane muayene ücreti, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini ve kalitesini etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, bu ücretin belirlenmesinde ve uygulanmasında dikkatli olunması gerekir.