Hastane, sağlık sorunları yaşayan kişilerin tedavi edildiği, sağlık personelinin çalıştığı ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir kurumdur. Hastane seçimi, kişinin sağlığı ve memnuniyeti açısından önemli bir karardır. Peki, hastane seçimi nasıl yapılmalı? Hangi kriterlere dikkat edilmeli? Bu makalede, hastane seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalara değineceğiz.

Hastane Türleri

Hastaneler, işletme türü, hizmet verdiği alan, kapasitesi ve niteliği gibi çeşitli özelliklere göre sınıflandırılabilir. İşletme türüne göre hastaneler, devlet hastaneleri, özel sağlık kuruluşları, vakıf hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi gruplara ayrılabilir. Hizmet verdiği alana göre hastaneler, genel hastaneler, ihtisas hastaneleri, eğitim hastaneleri, araştırma hastaneleri, askeri hastaneler, cezaevi hastaneleri gibi kategorilere dahil olabilir. Kapasitesine göre hastaneler, yatak sayısı, poliklinik sayısı, ameliyathane sayısı, yoğun bakım ünitesi sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilebilir. Niteliğine göre hastaneler, akreditasyon, kalite belgesi, uluslararası standartlar, hasta memnuniyeti gibi unsurlara göre sıralanabilir.

Hastane seçimi yaparken, kişinin ihtiyacına, beklentisine, bütçesine ve tercihine uygun bir hastane türü belirlemesi gerekir. Örneğin, basit bir sağlık sorunu için genel bir devlet hastanesi yeterli olabilirken, karmaşık ve özel bir tedavi için ihtisas hastanesi veya üniversite hastanesi daha uygun olabilir. Aynı şekilde, özel sağlık sigortası veya sosyal güvenlik kurumu desteği olan bir kişi, özel sağlık kuruluşlarından faydalanabilirken, bunlara sahip olmayan bir kişi, devlet hastaneleri veya vakıf hastanelerini tercih edebilir. Hastane türü seçimi, kişinin sağlık durumuna, tedavi sürecine, maliyetine ve kalitesine etki edecektir.

Hastane Kriterleri

Hastane seçimi yaparken, hastanenin sunduğu hizmetlerin, sağlık personelinin, tıbbi ekipmanın, fiziki şartların, hijyenin, ulaşımın ve iletişimin kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmek gerekir. Bu kriterler, hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesini, verimliliğini ve güvenilirliğini gösterir. Aşağıda, hastane kriterlerinin neler olduğu ve nasıl değerlendirileceği hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

 • Hizmetler: Hastanenin hangi sağlık hizmetlerini sunduğu, hangi branşlarda uzmanlık sahibi olduğu, hangi tedavi yöntemlerini kullandığı, hangi sağlık kurumlarıyla işbirliği yaptığı, hangi sağlık sigortalarını kabul ettiği gibi hususlar, hastanenin hizmet kalitesini ve kapsamını belirler. Hastane seçimi yaparken, kişinin ihtiyacı olan hizmetin hastane tarafından sunulup sunulmadığı, sunuluyorsa ne kadar kaliteli ve uygun olduğu araştırılmalıdır.
 • Personel: Hastanenin sağlık personeli, hastanın tedavi sürecinde en çok etkileşime gireceği ve güven duyacağı kişilerdir. Hastanenin doktorları, hemşireleri, ebe ve eczacıları gibi sağlık personelinin eğitimi, deneyimi, uzmanlığı, iletişimi, saygısı, ilgisi, empatisi gibi özellikler, hastanın sağlık hizmetinden memnun kalmasını sağlar. Hastane seçimi yaparken, kişinin tedavi edileceği branşta çalışan sağlık personelinin nitelikleri, referansları, başarıları, yorumları gibi bilgiler edinilmelidir.
 • Ekipman: Hastanenin tıbbi ekipmanı, hastanın teşhis ve tedavisinde kullanılan araçlardır. Hastanenin laboratuvarı, röntgeni, ultrasonu, tomografisi, MR’ı, EKG’si, endoskopisi, ameliyathanesi, yoğun bakım ünitesi gibi tıbbi ekipmanlarının sayısı, kalitesi, teknolojisi, güvenliği, bakımı gibi faktörler, hastanın sağlık hizmetinin doğruluğunu, hızını ve etkinliğini etkiler. Hastane seçimi yaparken, kişinin ihtiyacı olan tıbbi ekipmanın hastanede bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ne kadar modern ve işlevsel olduğu kontrol edilmelidir.
 • Fiziki şartlar: Hastanenin fiziki şartları, hastanın tedavi sürecinde konaklayacağı, dinleneceği ve rahat edeceği ortamı oluşturur. Hastanenin odaları, yatakları, banyoları, kliması, televizyonu, interneti, telefonu, manzarası, yemekleri, kafeteryası, bahçesi, otoparkı gibi fiziki şartları, hastanın konforunu, huzurunu ve memnuniyetini sağlar. Hastane seçimi yaparken, kişinin beklentilerine uygun bir fiziki şart sunan hastane tercih edilmelidir.
 • Hijyen: Hastanenin hijyeni, hastanın sağlığını koruyan ve enfeksiyon riskini azaltan bir unsurdur. Hastanenin temizliği, sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, atık yönetimi, havalandırması, su kalitesi, personel hijyeni gibi hijyenik uygulamaları, hastanın tedavi sürecinde güvende olmasını sağlar. Hastane seçimi yaparken, kişinin hijyen standartlarına uygun bir hastane seçmesi gerekir.
 • Ulaşım: Hastanenin ulaşımı, hastanın tedavi sürecinde hastaneye kolayca ulaşabilmesini sağlayan bir faktördür. Hastanenin konumu, adresi, ulaşım seçenekleri, trafik durumu, park yeri gibi ulaşım özellikleri, hastanın tedavi sürecinde zaman, maliyet ve enerji kaybını önler. Hastane seçimi yaparken, kişinin yaşadığı yere, çalıştığı yere, sosyal çevresine yakın bir hastane seçmesi faydalı olabilir.
 • İletişim: Hastanenin iletişimi, hastanın tedavi sürecinde hastane ile etkileşim kurabilmesini sağlayan bir unsurdur. Hastanenin telefonu, faksı, e-postası, web sitesi, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi, danışma hattı, randevu sistemi gibi iletişim araçları.

Hastane Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hastane seçimi yaparken, yukarıda belirtilen hastane türleri ve kriterleri dışında, bazı önemli noktalara da dikkat etmek gerekir. Bunlar şunlardır:

 • Hastane seçimi yapmadan önce, kişinin sağlık durumunu, tedavi gereksinimini, tedavi süresini, tedavi sonrası bakım ihtiyacını, tedavi maliyetini ve tedavi sonucunu iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme, kişinin sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacaktır.
 • Hastane seçimi yaparken, kişinin hastane ile ilgili araştırma yapması, hastane hakkında bilgi edinmesi, hastane ile iletişime geçmesi, hastane ziyareti yapması, hastane personeli ve hastalar ile görüşmesi, hastane yorumlarını okuması, hastane şikayetlerini incelemesi gibi yöntemlerden faydalanması gerekir. Bu yöntemler, kişinin hastane hakkında daha objektif ve gerçekçi bir fikir edinmesine yardımcı olacaktır.
 • Hastane seçimi yaparken, kişinin hastane ile ilgili karşılaştırma yapması, farklı hastaneleri birbirleriyle kıyaslaması, hastanelerin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurması, hastanelerin sunduğu hizmetlerin kalitesini ve uygunluğunu ölçmesi, hastanelerin maliyet ve fayda analizini yapması gibi yöntemlerden yararlanması gerekir. Bu yöntemler, kişinin hastane seçiminde daha akılcı ve rasyonel bir karar vermesine katkı sağlayacaktır.
 • Hastane seçimi yaparken, kişinin hastane ile ilgili beklentilerini, tercihlerini, önceliklerini, kriterlerini, standartlarını, hedeflerini, vizyonunu ve misyonunu belirlemesi gerekir. Bu belirleme, kişinin hastane seçiminde daha net ve tutarlı bir yol izlemesine imkan tanıyacaktır.

Sonuç

Hastane seçimi, kişinin sağlığı ve memnuniyeti açısından önemli bir karardır. Hastane seçimi yaparken, hastane türleri, hastane kriterleri, hastane ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve hastane ile ilgili beklentiler gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Hastane seçimi, kişinin ihtiyacına, beklentisine, bütçesine ve tercihine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Hastane seçimi, kişinin sağlık durumuna, tedavi sürecine, maliyetine ve kalitesine etki edecektir. Hastane seçimi, kişinin sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir karar olmalıdır.